Hudební fakulta JAMU - Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012

Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012  

V roce 2012 si připomínáme 100. výročí narození Rudolfa Firkušného, jedné z největších uměleckých osobností hry na klavír ve 20. století a zároveň držitele čestného doktorátu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU). U této příležitosti chce Hudební fakulta JAMU připomenout jeho osobnost a tvůrčí odkaz uspořádáním Oslav 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012, které v sobě budou integrovat tři různé  kategorie. Nejprve kategorii teoretickou, již bude reprezentovat odborná hudebněvědná konference, dále část praktickou, v níž se představí na klavírních mistrovských kurzech řada zahraničních odborníků. Posledním aspektem Oslav 100. výročí Rudolfa Firkušného budou 3 koncerty zahraničních umělců. Projekt se koná pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. 

Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného jsou určeny širokému spektru zájemců - odborné veřejnosti z řad studentů a pedagogů vysokých uměleckých škol, konzervatoří,  ZUŠ a dalších zájemců o problematiku diskutovanou na konferenci o osobnosti Firkušného a v rámci mistrovských kurzů se zahraničními umělci. Pro nejširší hudby milovnou veřejnost jsou pak určeny koncerty v Besedním domě a na půdě Hudební fakulty JAMU.

Že půjde o velmi prestižní akci, dokládá mj. i fakt, že aktivní účast na tomto projektu přislíbila více než desítka vynikajících světových uměleckých osobností, nejčastěji Firkušného žáků či spolupracovníků. V zahraničí totiž umělec prožil vrcholná léta svého uměleckého života, a tak možnost konfrontace současných tuzemských poznatků o Firkušného tvůrčím potenciálu, zasazených do širších kontextů se zahraničními uměleckými vlivy na celkový interpretační vývoj, nabízí možnost nového nazírání a tvůrčího výkladu dané problematiky.

Více na FIRKUSNY.JAMU.CZ