Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Hudební fakulta JAMU v Brně vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářské obory KDN - Hra na hoboj, Hra na flétnu a KKDOR - Multimediální kompozice a Dirigování sboru

Hudební fakulta JAMU v Brně vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářské obory KDN - Hra na hoboj, Hra na flétnu a KKDOR - Multimediální kompozice a Dirigování sboru  

Hudební fakulta JAMU v Brně vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářské obory KDN - Hra na hoboj, Hra na flétnu a KKDOR -  Multimediální kompozice a Dirigování sboru.

Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 20. 5. 2018.

Přijímací zkoušky se konají v těchto termínech:

  • Hra na hoboj – 10. 7. 2018
  • Hra na flétnu – 10. 7. 2018
  • Multimediální kompozice – 18. 6. 2018
  • Dirigování sboru – 18. 6. 2018

Informace o obsahu talentových zkoušek naleznete v odkazu - http://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html.

Přihlašujte se elektronicky v odkazu - https://is.jamu.cz/. Podmínkou přihlášení se je zaslání vytištěné přihlášky spolu s přílohami – životopisem, potvrzením o zaplacení poplatku a maturitním vysvědčením – viz podmínky v uveřejněné Přijímací směrnici z 2. 10. 2017..

Bližší informace podá studijní oddělení Hudební fakulty Jana Jarošová – jarosovajamucz