Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Hudební fakulta JAMU v Brně vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářský obor Operní režie (KKDOR)

Hudební fakulta JAMU v Brně vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářský obor Operní režie (KKDOR)  

Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 14. 7. 2019.

Přijímací zkoušky se konají 5. 9. 2019.

Informace o obsahu talentových zkoušek naleznete v odkazu - http://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html.

Přihlašujte se elektronicky v odkazu - https://is.jamu.cz/. Podmínkou přihlášení již není zaslání vytištěné přihlášky spolu s přílohami. Povinné přílohy (maturitní vysvědčení, strukturovaný životopis) je nutné nahrát do IS JAMU k založené přihlášce.

Platbu proveďte přes Obchodní centrum JAMU při vyplňování přihlášky.

Bližší informace podá studijní oddělení Hudební fakulty Jana Jarošová – jarosovajamucz