Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Hudební fakulta JAMU v Brně vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářské obory

Hudební fakulta JAMU v Brně vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro bakalářské obory  

Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 31. 5. 2019.

Přijímací zkoušky se konají v těchto termínech:

Hra na fagot – 19. 6. 2019

Hra na housle, Hra na violu – 18. 6. 2019

Multimediální kompozice – 17. 6. 2019

Kompozice – 17. 6. 2019

Jazzová interpretace (studijní směry – hra na trubku, hra na bicí nástroje) – 18. 6. 2019

Informace o obsahu talentových zkoušek naleznete v odkazu - http://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html.

Přihlašujte se elektronicky v odkazu - https://is.jamu.cz/.

Podmínkou přihlášení již NENÍ zaslání vytištěné přihlášky spolu s přílohami.

Povinné přílohy (maturitní vysvědčení, strukturovaný životopis) je nutné nahrát do IS JAMU k založené přihlášce.

Bližší informace podá studijní oddělení Hudební fakulty Jana Jarošová – jarosovajamucz