Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Hudební fakulta JAMU pořádá dne 12.4.2018 odbornou konferenci pro studenty doktorských studijních programů

Hudební fakulta JAMU pořádá dne 12.4.2018 odbornou konferenci pro studenty doktorských studijních programů  

Hudební fakulta JAMU pořádá dne 12.4.2018 odbornou konferenci pro studenty doktorských studijních programů, zaměřených na teoretickou reflexi i interpretaci hudby a všech příbuzných oborů.

Srdečně jsou zváni jak studenti uměleckých vysokých škol, tak i studenti oborů muzikologie, hudební pedagogiky apod. Tematické vymezení je v rámci výše uvedeného vyhlášení volné, 

smyslem setkání je umožnit všem doktorandům prezentovat svoji odbornou či uměleckou činnost.

Zájemce o účast na konferenci prosíme o vyplnění následujících údajů: Jméno, příjmení, titul; Instituce; Kontakt; Název příspěvku; Stručná anotace.

Přihlášky posílejte na adresu: kopeckajamucz do 28. března 2018