Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Fotodokumentace

Fotodokumentace  

 


prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., děkan HF JAMU/dean of the Faculty of Music, JAMU; prof. Ivan Štraus, předseda poroty/chairman of the Jury (zleva/from the left side) členové poroty/members of the Jury: Mgr. Miloš Vacek, Prof. emeritus František Veselka, Prof. Tatjana Liberova (zleva/from the left side) Dmitry Fomitchev
Daniela Formanová Satomi Nishimura Hana Hložková
Vít Chudý Lucia Kopsová Iva Kramperová
 
Michal Sedláček Barbora Valečková