Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Digitální knihovna Kramerius

Digitální knihovna Kramerius  

Dne 18.3.2020 otevřela Národní knihovna ČR pro vysokoškolské studenty vzdálený přístup do systému Kramerius, který je součástí České digitální knihovny a nabízí více než 200 tisíc zdigitalizovaných knih a časopisů z fondů českých knihoven. Systém byl dočasně zpřístupněn na základě dohody s ochranným autorským svazem DILIA na podporu samostudia studentů v době koronavirové karantény.
Adresa pro přístup je: http://kramerius-vs.nkp.cz