Hudební fakulta JAMU - Aktuality - 18. dubna proběhla na Hudební fakultě Doktorandská vědecká konference

18. dubna proběhla na Hudební fakultě Doktorandská vědecká konference  

18. dubna proběhla na Hudební fakultě Doktorandská vědecká konference, které se zúčastnilo patnáct aktivních účastníků ze sedmi různých vysokých škol a institucí z České i Slovenské republiky. Po zahájení a uvítání přítomných prorektorem Markem Hlavicou bylo možné vyslechnout zajímavé příspěvky na různá odborná, hudebněvědná témata, o přestávkách byl prostor také k osobním konzultacím a neformálnímu setkání účastníků.